นะโมพุทธายะ

นะโมพุทธายะ

ให้เช่า รับเช่า พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง พระเครื่องหลวงพ่อกวย ชัยนาท เครื่องรางหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก พระเครื่องหลวงปู่หมุน ฐีตสีโล วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ พระเครื่องเครื่องรางสายนครปฐม สายนครสวรรค์ สายแม่กลอง และสายตะวันออก สินค้าสวย เกรด A ราคาเป็นกันเอง

หลักในการรับประกันตามหลักมาตรฐานสากล
   1. ทางร้านจะรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าเป็นเวลา 7 วัน โดยถ้ากรณีส่งของทางพัสดุไปรษณีย์ จะยึดจากข้อมูลวันและเวลาของผู้รับจากระบบ Internet ของไปรษณีย์ไทยเป็นหลักเป็นหลัก ถ้าเช่าโดยตรงก็จะนับจากวันที่ทำการเช่าซื้อกัน โดยพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่แตก ไม่หัก ไม่มีการเช็ด ล้าง ขัดผิวหรือตบแต่งใดๆทั้งสิ้น ซึ่งหากผิดจากเดิมทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและรับคืนพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆทันที
   2. ทางร้านจะออกบัตรรับประกันจากทางร้านให้กับพระหรือเครื่องรางทุกชิ้นของทางร้านโดยจะรับประกันความแท้ 100% โดยจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้น ถ้าในกรณีที่พระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่มีความรู้เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในวงการหรือส่งประกวดงานประกวดที่เป็นมาตรฐานของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยแล้วกรรมการไม่รับเข้าประกวด(เฉพาะงานประกวดดังต่อไปนี้เท่านั้น (งานจากสมาคม))
   3. ทางร้านขอสงวนสิทธ์ในการจองพระหรือเครื่องรางภายในร้าน แต่หากลูกค้าต้องการจองพระหรือเครื่องรางชิ้นใด ลูกค้าจะต้องวางเงินจองพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆเป็นจำนวน 20% ของราคาขายที่ได้ตกลงเอาไว้กับทางร้าน โดยทางร้านจะให้เวลาในการนำเงินส่วนที่เหลือมาชำระเป็นระยะเวลา 20 วัน (หรือตามที่ผู้ซื้อตกลงกับทางร้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร) โดยลูกค้าจะรับพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆไปได้จะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยเสียก่อน
   4. เมื่อลูกค้าต้องการขายพระหรือเครื่องรางคืนให้ทางร้าน ทางร้านขอสงวนสิทธ์ในการซื้อคืนโดยถ้าซื้อคืน ทางร้านจะรับซื้อคืนพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆในราคาที่หัก 20% เป็นระยะเวลา 30 วันหลังการซื้อขายสิ้นสุดลง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการซื้อคืนพระหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุมงคลจากทางร้าน
   1. ลูกค้าเลือกชมพระและเครื่องรางผ่านเว็บไซต์
   2. ลูกค้าสนใจสั่งซื้อพระและเครื่องรางกับทางร้านโดยที่
   3. สั่งซื้อแบบปกติโดยเชื่อมั่นและไว้วางใจกับทางร้าน (ข้ามไปที่ข้อ 5)
   4. หรือต้องการแน่ใจโดยนัดขอชมพระหรือเครื่องราง โดยนัดตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสม โดยต้องคุยเรื่องราคาคร่าวๆให้จบก่อนนัดพบ (ข้ามไปข้อที่ 8)
   5. ลูกค้าตกลงราคาทางโทรศัพท์และโอนเงินผ่านบัญชีที่ทางร้านได้ให้ไว้ เสร็จแล้วโทรแจ้งที่อยู่ให้กับทางร้าน
   6. ร้านเมื่อตรวจสอบการโอนเงินแล้ว จะทำการออกบัตรรับประกันและจัดส่งวัตถุมงคลตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้
   7. ร้านแจ้ง SMS/Email หมายเลข EMS Number ไปให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการ Track พัสดุ
   8. กรณีที่นัดพบและดูพระและเครื่องรางเรียบร้อย และถ้าตัดสินใจเช่า ลูกค้าก็จะต้องชำระเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ (ลูกค้าให้รายละเอียดที่อยู่ เพื่อทางร้านจะได้จัดส่งใบรับประกัน/ใบประกาศประกวดพระตามไป)
   9. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าตรวจสอบสภาพพระหรือเครื่องรางให้แน่ใจ ลูกค้ามีเวลา 7 วันตามกฏการรับประกันความพอใจจากทางร้าน ช่วงนี้ลูกค้ามีสิทธ์ที่จะตรวจสอบเช็คพระให้แน่ใจ
   10. การประกันจะเริ่มจากวันที่ผู้รับได้รับสินค้าโดนยึดเอาตามระบบ Internet ของไปรษณีย์ไทยนับไป 7 วัน


ขั้นตอนการส่งคืนวัตถุมงคลกรณีรับประกันความพอใจ
   1. จะต้องอยู่ภายใน 7 วันที่ทางร้านรับประกัน (ข้อ 10 หัวข้อด้านบน) และวัตถุมงคลจะต้องไม่มีการเช็ค, ล้าง, ขัดผิวหรือกระทำการใดๆที่ทำให้พระเครื่องหรือเครื่องรางชิ้นนั้นๆไม่อยู่ในสภาพเดิม มิฉะนั้นการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที
   2. ลูกค้าโทรแจ้งกับทางร้านให้ทราบเกี่ยวกับการคืนวัตถุมงคล
   3. ลูกค้าจัดส่งวัตถุมงคลพร้อมใบรับประกัน/ใบประกาศต่างๆส่งแบบ EMS มาที่ทางร้าน พร้อมแจ้งเลขที่ EMS/บัญชีที่จะให้โอนเงินกลับมาที่ทางร้านด้วย
   4. เมื่อทางร้านได้รับวัตถุมงคลและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยทางร้านจะโอนเงินคืนให้ทันที


   ขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมและอุดหนุนทางร้านคะ